Dotační projekty

Společností UMIKOV s r. o. byl realizován projekt Rekonstrukce objektů a výrobní hala UMIKOV CZ s.r.o., jehož cílem byla rekonstrukce výrobní haly a objektů výroby společnosti UMIKOV CZ s.r.o. Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie.
 
Rekonstrukce objektu a výstavba nové výrobní haly, skladu a administrativy umožnila zkvalitnění výroby, optimalizaci výrobních kapacit, zvýšení výrobní plochy a lepší využití stávajícího areálu. Současně bude do budoucna možný další rozvoj v oblasti podporovaných činností a úspora nákladů.
 
Více informací o tomto projektu najdete také na adrese:
https://www.enovation.cz/reference/rekonstrukce-objektu-z-programu-nemovitosti/