Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“).

Totožnost správce UMIKOV CZ s.r.o., se sídlem Libáň 26, Nasavrky, PSČ 538 25, IČ: 2598471, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 18704

Totožnost zpracovatele Bohemiasoft s.r.o. , se sídlem Rudolfovská tř.247/85, 370 01 České Budějovice, IČ: 28090403, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 16675

Kontaktní údaje správce Adresa pro doručování UMIKOV CZ s.r.o., Libáň 26, Nasavrky 538 25, adresa elektronické pošty umikov@umikov.cz, telefon 469 679 126, web www.umikov.cz.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:realizace kupní smlouvy či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, zejména vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, realizace práva na odstoupení od kupní smlouvy; nabídku našeho zboží a služeb (zasílání obchodních sdělení);naše marketingové akce.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.Kupující bere na vědomí, že  prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, emailovou adresu, dále jen „Údaje“ , za účelem plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, a to po dobu , a v rozsahu nezbytném k dosažení těchto účelů.Kupující dále  bere na vědomí, že Údaje mohou být pro shora uvedené zákonné účely zpracování předány jiným ( třetím) osobám , kteří jsou na základě smluvního ujednání s Prodávajícím povinni Údaje pro Prodávajícího zpracovávat, a také použity k základním analytickým statistikám a marketinkovým účelům v rámci zpracování společností UMIKOV CZ s.r.o..

Kupující je oprávněn:
– požádat Prodávajícího o informace o zpracování osobních údajů,
– požádat Prodávajícího o přístup k osobním údajům,
– požádat Prodávajícího  o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci      osobních údajů,
– požádat Prodávajícího o přenos osobních údajů,
– podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů .

Veškeré písemnosti jsou a budou uloženy  po dobu a v místech v souladu s platnými zákonnými předpisy.