Vážení zákazníci, obchodní partneři, přátelé.
Abychom předešli případným zavádějícím informacím, považujeme za vhodné, Vám oznámit, že ke dni 25.4.2024 vystoupil ze společnosti UMIKOV CZ s.r.o., jeden ze spolumajitelů této společnosti, pan Milan Vaško.

K tomuto kroku došlo na základě žádosti pana Milana Vaško a po vzájemné dohodě s ostatními společníky. Mezi společností UMIKOV CZ s.r.o. a panem Milanem Vaško dojde na základě již stvrzené dohody k vzájemnému vyrovnání.

Pan Milan Vaško stál u zrodu společnosti v roce 2003 a pracoval v ní až do 31.12.2022. Byl členem týmu, který tvrdou prací vydobyl pro firmu UMIKOV CZ s.r.o. přední pozici v oblasti techniky pro přepravu dříví na českém trhu. Chtěli bychom touto cestou panu Milanu Vaško poděkovat za odvedenou práci a popřát mu hodně zdraví a vše dobré do další životní etapy.

Tímto sdělením chceme Vám, našim zákazníkům, příznivcům a přátelům dále oznámit, že výše uvedené skutečnosti se na chodu společnosti UMIKOV CZ s.r.o. nijak neprojevily a neprojeví. Společnost funguje ve standardních procesech dál a celý kolektiv pracovníků firmy udělá vše pro to, aby vyhověl všem Vašim požadavkům a přáním v maximální kvalitě.
Od 01.01.2023 vede obchodní oddělení společnosti UMIKOV CZ s.r.o. jednatelka společnosti paní Jarmila Gutmanová.

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Vedení společnosti UMIKOV CZ s.r.o

Written by