Dotační programy - UMIKOV výrobce techniky pro dopravu dřeva a mechanizace

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dotační programy

O NÁS

Společnost UMIKOV s r. o. realizuje projekt Rekonstrukce objektů a výrobní hala UMIKOV CZ s.r.o., jehož cílem je rekonstrukce výrobní haly a objektů výroby společnosti UMIKOV CZ s.r.o. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Rekonstrukce objektu a výstavba nové výrobní haly, skladu a administrativy, který umožní zkvalitnění výroby, optimalizaci výrobních kapacit , zvýšení výrobní plochy a lepší využití stávajícího areálu. Současně bude do budoucna možný další rozvoj v oblasti podporovaných činností a úspora nákladů.

==========================================================================

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 8. 8. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 7. kolo příjmu žádostí.
V 7. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, a projekty spolupráce za téměř 3 miliardy korun.
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství  alokace  Kč 150 000 000.-
Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře
v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

Neváhejte nás kontaktovat, jsme připraveni vám být nápomocni v získání podpory zaměřené na invetice do lesní techniky, která může činit až 50% způsobilých výdajů!!


=======================================================================
========================================================================================================

Dotační program Slovensko :

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020
Číslo výzvy:  26/PRV/2017
pre opatrenie:            8  Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
podopatrenie:            8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2017         Dátum uzavretia výzvy: 20. 4. 2018

Pro více informací kontaktujte: p. Vaško na telefonu +420 777062710, nebo email: vasko@umikov.cz
                                            p.Gutmanová na telefonu +420 606 620 710 nebo email : gutmanova@umikov.cz
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky